Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΣ Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ


Δεν θα γιορτάσει την ονομαστική του εορτή ο Ελληνόψυχος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: Μάς θυμίζει όμως πως τον Άγιο Σεραφείμ τον σούβλισαν οι Μουσουλμάνοι "αδελφοί " μας!..

Λεβέντης και σούπερ Ελληνόψυχος ο  Δεσπότης Πειραιώς Σεραφείμ Μεντζελόπουλος: Πρίν λίγο ανεκοίνωσε πως λόγω των Δύσκολων Στιγμών που διέρχεται το Ελληνικό Γένος, δεν πρόκειται να εορτάσει την ονομαστική του εορτή  στις 4 Δεκεμβρίοου!.. 
Διαβάστε όλη την ανακοίνωση του Ελληνόψυχου Μητροπολίτου Πειραιώς που δεν διστάζει να θυμίσει σε όλους μας ότι ο Άγιος Σεραφείμ, επίσκοπος Φαναρίου,  σουβλίστηκε απο τους  Μωαμεθανούς!..

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 13ῃ Νοεμβρίου 2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνοματικῇ του ἑορτῇ ἀπέστειλε πρός τόν εὐαγῆ Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Μητροπολιτικῆς του περιφερείας τήν κάτωθι Ἀνακοίνωσι:
«᾿Αγαπητοί Πατέρες καί ᾿Αδελφοί,
Ἐναύλως κατά τάς δυσχειμέρους ἡμέρας ταύτας καθ’ ἅς ἐπερίσσευσεν ἡ ἀνοησία καί τά ἐγκλήματα ἐν τῇ Ἁγιωτάτῃ ἡμῶν ᾿Αποστολικῇ καί Ὀρθοδόξῳ Καθολικῇ Ἐκκλησίᾳ ἀκούεται ὁ Παύλειος λόγος: «τίς ἀσθενεῖ, καί οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται καί οὐκ ἐγώ πυροῦμαι; (Β΄ Κορ. 11:29)
καί ὑποχρεοῖ τούς διακόνους τοῦ εὐχαριστιακοῦ σώματος εἰς συσταύρωσιν μετά τοῦ δοκιμαζομένου καί βαρυαλγοῦντος λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὅθεν πληροφοροῦμεν πάντας ὑμᾶς περιπόθητοι ἀδελφοί, ὅτι κατά τήν ἑόρτιον μνήμην τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Σεραφείμ, ἐπισκόπου Φαναρίου καί Νεοχωρίου τοῦ σούβλῃ διαπερασθέντος ὑπό τῶν ὁμοπίστων τῶν σημερινῶν Ἰσλαμιστῶν, τήν 4ην μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., καθ’ ἥν ἑορτάζομεν τά ἡμέτερα ὀνομαστήρια, συμμετέχοντες εἰς τήν δοκιμασίαν τοῦ χειμαζομένου λαοῦ δέν θά ἑορτάσωμεν ἐπισήμως, δέν θά δεχθῶμεν ἑορτίους εὐχάς, οὔτε θά παραθέσωμεν ἑόρτιον τράπεζαν, προσφέροντες ταπεινῶς τήν ἀναίμακτον θυσίαν ὑπέρ εὐσταθείας τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους καί τοῦ εὐαγοῦς Κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ τῆς καθ’ἡμᾶς θεοσώστου Ἱ. Μητροπόλεως καί συμπάσης τῆς οἰκουμένης.
Ὅθεν παρακαλοῦμεν ὅπως ἐν ταῖς ὑμετέραις θεοπειθέσι προσευχαῖς μνημονεύητε τῆς ἡμετέρας ταπεινότητος».

Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...